ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΛΟΥΣ
31 ACF SHIPPING AND TRADING INC
32 MINIMAR SHIPPING CO LTD
33 ORION INTERNATIONAL BROKERS AND CONSULTANTS LTD
34 ACE CHARTERING SA
35 ΑΜΥΝΤΑS CHARTERING SA
36 MDS FREIGHT & TRADING CO LTD
37 INTELLIGENCE TRADE AND CONSULTANCY MARITIME INC  
38 OCEANOS SHIPPING ENTERPRISES LTD
39 HANDY CHART LTD
40 GOLDEN DESTINY SA
41 LEGACY SHIPBROKING SA
42 GREGALE SHIPPING LTD
43 STARBOARD SHIPPING &TRADING SA
44 N.BOGDANOS MARINE BUREAU LTD
45 ARROW SHIPPING HELLAS SA
46 ΤΕΟΜARE SA
47 KONDINAVE SA
48 DIDO SHIPPING CO SA
49 CASS TECHNAVA MARITIME SA
50 AFEA SHIPBROKERS SA
51 MAINLINE SHIPPING CO LTD
52 OLYMPIA SHIPBROKING INC
53 LION SHIPBROKERS LTD
54 ALBATROS MANAGEMENT INC
55 GREAT SHIPPING CO INC
56 NAUTILUS SHIPBROKERS SA
57 LAGOON SHIPBROKERS SA.
58 SEATRADE CHARTERING INC
59 SEASCOPE HELLAS SA
60 TRINITY MARINE SERVICES LTD
61 ΝΕREUS MARINE SERVICES SA
62 TRIREME SA
63 ACCESS MARITIME CORP
64 BARRY ROGLIANO SALLES (GENEVΕ) SA
65 CDS (CONTEX DRYCARGO SEACHART) INC
66 FENDER SA.
67 ARISTON COMMERCIAL SERVICES SA
68 MARITIME BUSINESS ALLIANCE INC (MBA)
69 MARINE ADJUSTING SOLUTIONS INC
70 EQUINOX CHARTERING LTD
71 ΕUROPEAN LINK SA
72 STEAMSHIP SHIPBROKING ENTERPRISES INC.
73 EVDEMON AND PARTNERS INC
74 FAROS MARINE SERVICES SA
75 FAROS SHIPBROKING INC
76 ZODIAC NAVIGATION SA
77 SAGA OCEANIC SA
78 MCQUILLING (HELLAS) SA
79 ONYX MARITIME COMPANY
80 CONCHART COMMERCIAL ΙNC
81 HELLENIC HULL MANAGEMENT (HELLAS) LTD
82 ΕΜPROS LINES SHIPPING CO SA
83 T.J.GIAVRIDIS MARINE SERVICES CO LTD
84 ΝΙLIMAR HOLDINGS SA
85 CHRISTOSHIP CHARTERING AND SHIPPING CO SA
86 MARTEC SA
87 SEAPACE INTERNATIONAL SHIPPING SA
88 HELLENIC MARINE ADJUSTERS SA
89 IROUNIA SHIPPING SA
90 CONTAINER GR INC
91 CURZON SHIPBROKERS CORP
92 ISOLDE MARITIME SERVICES LTD
93 SEABOARD BULK SERVICES LTD  
94 GLOBAL VENTURES SHIPPING TRADING INC.  
95 H.A.R.T. SHIPPING CORP  
96 VIGOR LTD  
97 MARLA BROKERS LTD
98 BYZANTIUM SHIPPING CO.
99 MBC HELLAS INC.  
100 ΑEGEAN PROTECTIVE COATINGS S.A.
101 MARINE PLUS SA  
102 ANCHOR SHIPBROKING INC
103 ΕVMAR MARINE SERVICES LTD
104 MASTERS SHIPPING CO SA.