Εκπροσωπεί και προωθεί
τα συμφέροντα των ναυτιλιακών
εταιρειών που είναι στην Ελλάδα

EN.ΕΛ.Ν.Μ.Ε

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ-ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (EN.ΕΛ.Ν.Μ.Ε) είναι μια εθελοντική οργάνωση που εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα των ναυτιλιακών και μεσιτικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα (πλην των διαχειριστριών εταιρειών και όσων εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία).

ΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2013 από 31 μέλη, όλα εταιρείες του Ν.27/75, με έδρα τον Πειραιά.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ

είναι η προώθηση και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών σε ναυτιλιακά, εμπορικά, φορολογικά και τεχνικά θέματα.